Sterowanie górniczymi tamami wentylacyjnymi

Firmia ELBIT zaprojektowała, wykonała i uruchomiła kompletne sterowanie górniczymi tamami wentylacyjnymi z zasilaniem pneumatycznym.

 

Układ pneumatyczny służy do poprawnego, bezkolizyjnego i bezpiecznego sterowania dwiema tamami wentylacyjnymi. W skład układu sterowania wchodzą dwie rozdzielnice z układami pneumatycznymi, dwie tamy wentylacyjne wraz z częścią układów pneumatycznych (wyłączniki krańcowe, syreny, semafory), wyłączniki krańcowe w torowisku oraz elementy sterowania ręcznego (przyciski, manipulatory).

Po pierwszym podaniu ciśnienia na układy sterowania wrota nie powinny wykonać ruchu, niezależnie od położenia w jakim się znajdują (otwarte, półotwarte, zamknięte). Do rozpoczęcia pracy układu należy włączyć ręczny przycisk oznaczony napisem START (umieszczony wewnątrz każdej rozdzielnicy).

W każdej chwili można przerwać działanie układu pneumatycznego poprzez wciśnięcie przycisku STOP (wyprowadzonego na obudowę każdej z rozdzielnic). Po wciśnięciu przycisku następuje zdjęcie ciśnienia z układów wykonawczych, a tym samym powinien ustać ewentualny ruch wrót. Chwilowy zanik ciśnienia również wyłącza układ. Ponowne włączenie układu do pracy następuje poprzez wciśnięcie przycisku START. W układzie występuje sygnalizacja optyczna i akustyczna. 

Podstawowe parametry układu sterowania:

  • zakres ciśnień wejściowych: 0.4 do 1.2MPa
  • temperatura pracy: 0 do 65°C
  • pozycja pracy rozdzielnicy: pionowa
  • sposób zasilania: przewodowy (fi13 do fi16)
  • wyjścia: przewodowe (fi6)

Rozdzielnice zostały wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm. Wszystkie zawory są w wykonaniu specjalnym (mosiądz), dla górnictwa. 

Przykładowe zdjęcia z uruchomienia przedstawiamy poniżej:

   

Wersja druga rozdzielnicy pneumatycznej wykonana została jako płytowa.
Podstawa zaworów składa się z dwóch płyt mosiężnych. w dolnej płycie wyfrezowane zostały wszystkie potrzebne połaczenia pneumatyczne, zaś w górnej przyłącza do zaworów i część połączeń wyjściowych.
Takie rozwiązanie radykalnie zminiejszyło wymiary rozdzielnicy sterującej oraz obniżyło koszty produkcji.
Do projektowania płyt wykorzystano oprogramowanie typu CAD do tworzenia połaczeń elektronicznych w płytkach drukowanych oraz opracowano oprogramowanie do konwersji plików wynikowych do postaci przyjmowanej przez frezarkę numeryczną.
Cały proces projektownia układu pneumatycznego trwa teraz około kilku godzin, zaś po kolejnych kilku godzinach konstruktor otrzymuje gotową płytę zaworową.

 

Pliki do pobrania: