Monitoring ujęcia wody dla Tarnowa

Firmia ELBIT wykonała monitoring 11 studni infiltracyjnych na ujęciu wody dla miasta Tarnowa.

 

W każdej studni zainstalowano następujący zestaw pomiarowy:

 • sonda pomiarowa SG-25/xx/ (różne długości w zależności od głębokości studni);
 • współpracujący z nią konwerter sygnału prądowego CZU1-I na sieć MODBUS;
 • kalorymetryczny czujnik przepływu KAL-A1;
 • współpracujący z nim konwerter sygnału prądowego CZU1-I na sieć MODBUS;
 • dwa wyłączniki krańcowe zamocowane przy włazie wejściowym do studni jako czujniki włamania;
 • czujnik zalania sygnalizujący przekroczenie poziomu wody nad podestem;
 • konwerter sygnału napięciowego CZU1-U na sieć MODBUS do transmisji sygnałów z wyłączników;
 • nowe okablowanie wewnątrz studni wraz z nowymi rozdzielnicami;
 • na wyjściu kablowym z każdej studni zainstalowany został dodatkowo moduł separacji galwanicznej i ochrony ESD.

W szafie pomiarowej w pompowni wód infiltracyjnych zainstalowano następujące elementy:

 • moduł separacji galwanicznej i ochrony ESD na sygnale sieciowym łączącym wszystkie studnie;
 • karta komunikacyjna PCMCIA RS422/RS485 TSXSCP114;
 • panel odczytowy typu V60 do wizualizacji danych pomiarowych;
 • sygnalizacja włamania do studni (sygnał dźwiękowy, lampka).

Sygnał ze studni został doprowadzony do przepompowni, a następnie istniejącym kablem telefonicznym rozprowadzony do serwera sieci Tarnowskich. Wodociągów z zainstalowanym oprogramowaniem ASIX. Wykonano też odpowiednie zmiany w oprogramowaniu wszystkich stacji ASIX.