Monitoring oblodzenia na drogach

Firmia ELBIT wykonała prototypowy monitoring warunków panujących na drodze pod kątem wystąpienia oblodzenia.

W każdym punkcie pomiarowym zainstalowano następujący zestaw pomiarowy:

  • czujnik temperatury, wilgotności i punktu rosy CZU2HT;
  • moduł radiomodemu GPRS;
  • zasilacz przemysłowy;
  • moduł separacji galwanicznej i ochrony ESD.

Sygnały z punktów pomiarowych zostały doprowadzone do serwera z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację wyników i informowanie dyspozytora o możliwym wystąpieniu oblodzenia na monitorowanym odcinku drogi.

System jest w peni skalowalny, tj. możliwe jest dokładanie nowych punktów pomiarowych mierzących temperaturę, wilgotność, punkt rosy, liczących przejeżdżające pojazdy czy przesyłający zdjęcia z kamery cyfrowej.