Monitoring warunków środowiskowych

W firmie ELBIT powstał system zbierania danych dotyczących warunków środowiskowych. W system można włączyć każdy z czujników produkowanych przez naszą firmę, a mianowicie:

 • czujnik temperatury, wilgotności i punktu rosy CZU2HT;
 • czujnik napięcia CZU1U;
 • czujnik prądu CZU1I;
 • czujnik dwustanowy CZU1K;
 • czujnik temperatury CZU1T, CZU1PT;
 • czujniki światła, gazów i inne opracowania prototypowe;
 • a także dowolny czujnik wyposażony w protokół komunikacyjny MODBUS RTU;

W system można także włączyć urządzenia wykonawcze i określić algorytm ich działania:

 • moduły wejść-wyjść dwustanowych CIO1, CIO2;
 • potencjometr cyfrowy POT2;
 • sterownik przemysłowy CPU02;
 • regulatory przemysłowe CZU3XX;
 • inne dowolne urządzenie wykonawcze wyposażone w protokół komunikacyjny MODBUS RTU (dokładnie zdefiniowany);

Komunikacja odbywa się za pomocą sieci MODBUS, przy czym wartswa sprzętowa może być dowolna:

 • RS232;
 • RS422;
 • RS485;
 • transmisja paczek MODBUS przez sieć radiomodemów 433MHz;
 • transmisja paczek MODBUS przez sieć radiomodemów GPRS;

Dzięki zastosowaniu produkowanych w naszej firmie konwerterów (KON1, KON2,KON3) możliwe jest właściwie dowolne łączenie powyższych linii w ramach jednego projektu. Sygnały z punktów pomiarowych są doprowadzane do serwera z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację wyników i informowanie obsługi o wartościach zmierzonych i o przekroczeniu progów alarmowych. Cała historia punktów pomiarowych jest archiwizowana i może być dowolnie przetwarzana. 

Oprogramowanie umożliwi też stworzenie strony internetowej na której na bieżąco wyświetlane będą mierzone wartości.