Modernizacja symulatora cykli cieplnych

W firmie ELBIT została przeprowadzona modernizacja wyprodukowanego w Gliwicach Symulatora cykli cieplnych.

Stanowisko umożliwia kontrolowane nagrzewanie próbek o przekroju wadratowym 10x10x100mm w wyniku przepływuy przez próbkę prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz oraz kontrolowane chłodzenie próbkli. 

Modernizacja polegała na wykonaniu elektronicznej przystawki sterująco-rejestrującej zastępującej bloki PGF (programowy generator funkcji) i RUN (układu napędowego wraz z silnikiem i tachoprądnicą) oraz na wykonaniu programu komputerowego, z którego można zadawać kształt krzywej cyklu cieplnego i który rejestruje przychodzące odczyty temperatury.
Komunikacja odbywa się poprzez kabel szeregowy (USB).
Program umożliwia zapamiętywanie i wydruk szczegółowych raportów z mierzonych cykli cieplnych.
Całość procesu pomiarowego jest w pełni zautomatyzowana. Stan procesu jest na bieżąco wyświetlany na monitorze komputerowym.
Urządzenie posiada funkcje autotestu, dzięki której możliwa jest ogólna kontrola stanu urządzenia i poprawności pomiarów.
W programie zawarta jest baza danych przebiegów dla różnych rodzajów sapwów. 

Przy pomocy stanowiska możliwa jest symulacja zarówno cykli prostych jak i również cykli złożonych. 

Przykładowy wygląd programu przedstawiono poniżej:

Pliki do pobrania: