Mobilny system odczytu sieci radiomodemów 433MHz

System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Każdy z nich zainstalowany jest w odległości większej, niż wynosi jego zasięg (2km w otwartym terenie). Każdy modem jest skonfigurowany tak, że samodzielnie odczytuje (z założonym interwałem czasowym) podłączony do niego czujnik (dowolne urządzenie z transmisją MODBUS) i zapamiętuje odczytane dane. Do projektu wykorzystano dziecięć czujników temperatury i wilgotności CZU2HT naszej firmy. Sieć działa na kanale 7 (433.710023MHz), przy częstotliwości transmisji danych 4.8kBaud.

 

Maksymalna pamięć radiomodemu wynosi 30kB, co przy np. 12-bitowej wartości temperatury lub wilgotności daje pojemność około 15000 wartości. Przy ustawionym interwale czasowym 1 minuta daje to pojemność 10.5 dnia ciągłej rejestracji. Jest to jednocześnie okres czasu, po którym należy odczytać zarejestrowane dane i wyzerować modemy. Odbywa się to oczywiście drogą radiową.

Opracowany w naszej firmie mobilny system do odczytu danych z sieci radiomodemów składa się z komputera typu laptop wraz z oprogramowaniem do akwizycji tych danych, odbiornika GPS i radiomodemu bazowego – podłączonego bezpośrednio do komputera.

Odczyt danych z sieci radiomodemów polega na włączeniu oprogramowania na komputerze przenośnym i zbliżeniu się do każdego z punków pomiarowych na odpowiednią odległość (w praktyce w terenie zabudowanych na odległość ok. 300m.). Program odczytowy (rys. poniżej) po włączeniu automatycznie, co 1s, wylicza pozycję samochodu ze stacją bazową oraz oblicza odległości do zdefiniowanych punktów pomiarowych. Jeśli którakolwiek odległość jest mniejsza, niż założona w parametrach programu, następuje próba połączenia z radiomodemem punktu pomiarowego i odczyt przechowywanych w nim danych. Cały proces jest na bieżąco wyświetlany na ekranie. Na mapce zaznaczana jest pozycja samochodu oraz punkty pomiarowe, a także stan ich odczytu.

Wszystkie dane pomiarowe (nie tylko te odczytane) można przeglądać w postaci wykresów w zakładce „Dane”. Program generuje też alarmy przekroczenia zadanych wartości.

Oprogramowanie jest całkowicie przyjazne dla użytkownika. Może on bez problemu sam zwiększać i definiować ilość punktów odczytowych i konfigurację sieci radiomodemów. 

Pliki do pobrania: