Radiowy system monitorowania mikroklimatu i warunków ekspozycyjnych

W firmie Elbit opracowano komponenty do skonfigurowania radiowego systemu monitorowania i sterowania mikroklimatem i warunkami ekspozycyjnymi. Systemy jakie można zbudować przy ich pomocy są bardzo dowolne. Ich architektura jest ściśle dostosowana do wymogów klienta, a dodatkowo możliwa jest ich łatwa zmiana konfiguracji lub rozbudowa w przyszłości. Są to systemy rejestracji warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność, oświetlenie i promieniowanie UV) jaki i systemy regulacji powyższych. 

Przy budowie systemu wykorzystujemy między innymi: 

Czujnik warunków środowiskowych MO1: czujnik posiada transmisję radiową na paśmie 433MHz mierzonych parametrów i czasy repetycji pomiarów od 1 minuty do 1 godziny. Zasilany najczęściej bateryjnie. Niewielkie wymiary i estetyczna obudowa pozwalają na umieszczenie go na widocznym miejscu. W zależności od wykonania może mierzyć temperaturę, wilgotność, światło widzialne, światło ultrafioletowe w rożnych podzakresach lub prawie dowolną kombinację powyższych wartości. 

Radiomodem 433MHz MO1: służy do archiwizowania (duża pamięć wewnętrzna) i przekazywania pakietów danych drogą radiową na niewielkie odległości (do dwóch kilometrów). Duża obudowa i własne zasilanie powodują, że można w nim umieścić dodatkowo inne moduły elektroniczne jak np. konwerter RS232/Ethernet czy moduł regulatora uniwersalnego. 

Konwerter RS232/Ethernet: jest urządzeniem umożliwiającym komunikację za pośrednictwem sieci Ethernet z dowolnym urządzeniem wyposażonym w łącze szeregowe RS232. Głównym jego zastosowaniem jest pośredniczenie w transmisji danych w systemach nadzoru i kontroli, systemach zdalnego sterowania i systemach akwizycji danych. Komunikacja odbywa się poprzez pakiety UDP lub TCPiP. 

Regulator uniwersalny CZU3R: Regulator CU3R jest przeznaczony do automatycznej regulacji dowolnego czynnika w pomieszczeniach, a przy odpowiednim zabezpieczeniu również na zewnątrz budynków. Regulator posiada uniwersalne wejście pomiarowe do którego można przyłączyć dowolną termoparę, czujnik platynowy PT100 lub PT500, sygnał napięciowy 0-10V lub prądowy 4-20mA. Rodzaj wejścia ustala się podczas procesu produkcyjnego. Regulator posiada dwa wyjścia: analogowe (0-20mA lub 0-10V) i dwustanowe (tranzystorowe). Wartość zadaną do procesu regulacji wprowadza się poprzez klawisze na obudowie regulatora lub poprzez sieć cyfrową modbus. Regulator posiada własny wyświetlacz LCD, na którym obserwować można wartości mierzone i sterowane. 

Przy budowie systemu wykorzystujemy też wiele innych urządzeń naszej produkcji, jak np. czujnik napięcia, prądu, temperatury, dwustanowe, punktu rosy oraz moduły wejść 

Poniżej przedstawiamy przykładowe konfiguracje sieci pomiarowych i regulacyjnych. Jednakże należy zaznaczyć, że każdorazowo sieć jest indywidualnie projektowana pod konkretne zastosowanie. 

Monitoring klimatu w niewielkim obszarze.

Granice obszaru wyznacza zasięg radiowy czujnika MO2. Komputer z programem rejestrującym expo.exe jest połączony poprzez kabel RS232 z radiomodem odbiorczym MO1, który poprzez sieć radiową odbiera dane pomiarowe z czujników MO2 (od jednego do 255). 

Monitoring klimatu w wielu obszarach.

Granice jednego obszaru wyznacza zasięg radiowy czujnika MO2. Komputery z programem rejestrującym expo.exe są połączone poprzez kabel RS232 z radiomodem odbiorczym MO1, który poprzez sieć radiową odbiera dane pomiarowe z czujników MO2 (od jednego do 255) z pojedynczego obszaru. W obszarze trzecim, dla przykładu zestawiono modem odbiorczy MO1 z konwerterem RS232/Ethernet bez pośrednictwa komputera. Wszystkie komputery i konwerter łączą się za sobą przy pomocy sieci internetowej, co powoduje, że dane odczytane np. w obszarze trzecim są widoczne na wszystkich komputerach podłączonych do tej sieci. 

Regulacja klimatu w niewielkim obszarze.

Granice obszaru wyznacza zasięg radiowy czujnika MO2. Do modemu odbiorczego podłączony jest uniwersalny regulator CZU3, który steruje dowolnym urządzeniem wykonawczym: może to być np. wentylacja, osuszacz, nawilżacz, piece lub urządzenia CO, rolety. Wartość zadana czynnika ustawiana jest ręcznie przyciskami na obudowie regulatora. Wartość pomiarowa (aktualna) wyświetlana jest na panelu LCD regulatora. 

Regulacja i monitoring klimatu w niewielkim obszarze.

Sieć zbudowana jest jak w powyższym przykładzie, z jednym wyjątkiem: do modemu odbiorczego MO1 dołączony jest bezpośrednio przez łącze RS232 lub poprzez sieć Ethernet komputer (komputery) z oprogramowaniem expo.exe. Umożliwia to rejestrację danych pomiarowych oraz zdalne sterowanie wartością zadaną. 

Regulacja i monitoring klimatu w wielu obszarach.

Jest to najbardziej rozbudowana sieć, gdzie obok monitoringu wielu wartości występuje też zdalne sterowanie różnymi czynnikami klimatu. Poszczególne oddziały połączone są siecią internetową, do której mogą się przyłączać (logować) dowolni, ale uprawnieni użytkownicy. Poszczególne komputery mogą też wysyłać powiadomienia w postaci SMS-ów o przekroczeniu zadanych progów alarmowych       Firma Elbit udostępnia również program służący do monitoringu większej ilości czujników MO2 połączonych w sieć (EXPO.EXE). Program umożliwia odczytywanie danych przychodzących drogą radiową (np. za pomocą podłączonego do komputera radiomodemu MO1), zapamiętywanie i wyświetlanie w postaci wykresów.

Pliki do pobrania:

Na naszej stronie internetowej dostępna jest ostatnia wersja wspomnianego programu POBIERZ 

Przykładowy wygląd programu podczas pracy przedstawiają poniższe migawki.