Bramka do pomiaru prędkości początkowej i szybkostrzelności pocisków

Bramki fotooptyczne służą do pomiaru dowolnej prędkości przelatujących pocisków. Ich głównym przeznaczeniem jest jednak pomiar prędkości początkowej tj. prędkości jąką uzyskuje pocisk w momencie opuszczenia przewodu lufy. 

Oprogramowanie (dołączany moduł do programu "TARCZA") na podstawie znanej odległości bramki od lufy automatycznie przelicza zmierzoną predkość pocisku na prędkość początkową. Do przeliczeń wykorzystano:

  • prawo oporu Siacci;
  • prawo oporu 1934r.

W ramie bramki wbudowanych jest wiele poziomych barier fotooptycznych. Przelatujący przez tarczę pocisk powoduje przerwanie jednej lub kilku linii, co wykrywane jest w fotoelementach odbiorczych ramy. Precyzyjny pomiar czasu (z dokładnością lepszą niż 1ms) pomiędzy przelotem pocisku przez bramkę pierwszą a przelotem przez bramkę drugą, przy stałej bazie (odległości) między bramkami pozwala wyliczyć średnią prędkość na tym odcinku.

Rekord z powyższymi danymi jest transmitowany łączem cyfrowym (RS232, RS422 lub USB) do komputera PC z uruchomionym odpowiednim oprogramowaniem rejestrującym.

Bramka może też działać autonomicznie. W tym przypadku potrzebne jest dołączenie panelu do wyświetlania wyników. 

Podstawowe parametry bramek fotooptycznych:

  • dokładność pomiaru czasu: 0.1%
  • zakres mierzonych prędkości: 30 - 1500m/s
  • zakres mierzonych kalibrów: 5 - 60mm
  • wymiary aktywnego okna*: 446x600mm
  • baza pomiarowa: 1000 - 1500mm
  • temperatura pracy: 0 - 70°C

​​* Rozmiar aktywnego okna jest każdorazowo uzgadniany z klientem.

Przykładowy wygląd okienka podczas pomiarów prędkości początkowej:

Pliki do pobrania: