Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych

Stanowisko zapewnia studentom zapoznanie się ze zjawiskami hydrodynamicznymi zachodzącymi w instalacjach przepływowych wyposażonych w zbiorniki retencyjne podczas zmiennych warunków doprowadzania cieczy – symulacja doświadczalna pracy instalacji odwadniających i kanalizacji deszczowej.

Istotą badania jest obserwacja zmian wypełnienia zbiorników retencyjnych i zapełnienia kanałów przepływowych w warunkach dynamicznych zmian natężenia przepływu cieczy. Umożliwi symulacje sytuacji nagłych opadów deszczu, przepływu w kanałach otwartych (kanały niecałkowicie wypełnione) oraz kanałach
w warunkach spiętrzenia cieczy (zalewanie kanałów deszczowych) itp.

Stanowisko wyposażone jest w pompę odśrodkową o regulowanym wydatku.

 

Oprogramowanie:

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

 

Pliki do pobrania: