Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych

Stanowisko dydaktyczne służące do zapoznania studentów ze zjawiskami hydrodynamicznymi zachodzącymi podczas przepływu cieczy w instalacjach rurociągów rozgałęzionych. Istotą badania jest obserwacja i pomiar rozdziału strumieni cieczy w trakcie jej przepływu w rurociągach połączonych szeregowo, równolegle lub w układzie mieszanym. Mierzone są ciśnienia w punktach charakterystycznych oraz spadki ciśnień na poszczególnych odcinkach rurociągu.

Stanowisko wyposażone jest w pompę odśrodkową o regulowanym wydatku.

Inne możliwe ćwiczenia to:

- wyznaczanie charakterystyki przepływu w funkcji wysterowania (obrotów) dla dowolnego układu rurociągów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: