Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego

Stanowisko dydaktyczne służące do zapoznania studentów ze zjawiskami zachodzącymi podczas gwałtownej zmiany natężenia przepływu (np. raptowne zamknięcie zaworu) lub gwałtownego wzrostu/spadku ciśnienia (załączenie pompy) w instalacjach przepływowych. Istotą badania jest obserwacja i pomiar zmian ciśnienia i odkształcenie rurociągu spowodowane niewłaściwym sposobem sterowania zaworami i pompami stanowiącymi wyposażenie instalacji przepływowej. Budowa stanowiska umożliwia wprowadzenie gwałtownej zmiany ciśnienia lub natężenia przepływu w rurociągu pracującym w warunkach ustalonych.

Stanowisko wyposażone jest w pompę odśrodkową wraz z hydroforem, długi rurociąg oraz zawory o różnych czasach otwarcia i różnych przepływach. Dodatkowo stanowisko wyposażono w zbiornik buforowy do przeciwdziałania uderzenia hydraulicznego.

Pliki do pobrania: