Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego

Stanowisko dydaktyczne służące do zapoznania studentów ze zjawiskami zachodzącymi podczas przetłaczania cieczy za pomocą pomp wirowych pojedynczych oraz wielokrotnych połączonych szeregowo (zwiększenie wysokości podnoszenia układu) lub równolegle (zwiększenie wydajności układu).

Student podczas pracy ze stanowiskiem wykona pomiary charakterystyki pracy pojedynczej pompy lub układu pomp w warunkach zmiennego obciążenia rurociągiem (zmiana oporów przepływu instalacji za układem pomp).

Stanowisko wyposażone jest w dwie pompy odśrodkowe i jedną łopatkową.

Inne możliwe ćwiczenia to:

- pomiar charakterystyki mocy pobieranej przez pompę w funkcji zmiennego obciążenia;

- wyznaczenie sprawności pompy lub układu pomp;

- wyznaczanie charakterystyki przepływu w funkcji wysterowania (obrotów) dla zainstalowanych typów pomp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie:

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

 

Pliki do pobrania: