Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do fluidyzacji

Stanowisko laboratoryjne do wizualizacji i badania procesu fluidyzacji przy udziale gazu oraz cieczy (dwa niezależna obiegi).

Stanowisko umożliwia obserwację wizualną zmian zachodzących w złożu ziarnistym podczas przepływu przez nie płynu (złoże umieszczone w przezroczystej rurze odpornej na mechaniczne działanie ziaren) oraz zmianę i pomiar objętościowego natężenia przepływu płynu przez to złoże przy pomocy rotametru z zaworem. Dodatkowo możliwy jest pomiar spadku ciśnienia przy przepływie przez złoże za pomocą dołączonego manometru cieczowego.

Konstrukcja złoża umożliwia łatwą i szybką wymianę materiału ziarnistego w rurach obserwacyjnych. Podczas projektowania stanowiska dołożono wszelkich starań, by przepływ cieczy i gazu był możliwie bezpulsacyjny. W oba obiegi wstawiono hydroakumulator
i zbiornik buforowy. Obiegi wyposażone są w sprężarkę i pompę wodną działająca w obiegu zamkniętym.

Do stanowiska dołączono trzy rodzaje materiału ziarnistego.

Pliki do pobrania: