Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do odpylania gazu (cyklon)

Stanowisko laboratoryjne do obserwacji i badania procesu oddzielania (separacji) fazy stałej od gazu w cyklonie. Stanowisko umożliwia wzrokową obserwację przebiegu procesu odpylania zachodzącego wewnątrz cyklonu – dolna część cyklonu wykonana została
z przeźroczystego materiału.

Stanowisko jest wyposażone w wentylator bocznokanałowy wymuszający przepływ gazu przez cyklon (przepływ odbywa się bez pulsacji) i umożliwia regulację natężenia przepływu w szerokich granicach.

Stanowisko wyposażono w przetworniki służące do pomiaru objętościowego natężenia przepływu, temperatury powietrza, spadku ciśnienia gazu podczas jego przepływu przez cyklon. Wlot i wylot gazu ze stanowiska zabezpieczone są odpowiednimi filtrami.

W stanowisku zamontowano zaprojektowany dyspenser wraz ze zbiornikiem na około 10kg materiału. Dyspenser ten umożliwia łatwe wprowadzanie ziaren ciała stałego do strumienia gazu, zachowując stałe stężenie ciała stałego w gazie w trakcie pomiaru. Dyspenser jest zabudowany na przetworniku wagowym (dwa przetworniki tensometryczne) w celu określenia ilości i szybkości dodawania materiału stałego do gazu.

Do stanowiska dołączono wagę elektroniczną w celu określenia masy ziaren wydzielonych w cyklonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: