Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi

 

Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi w zależności od wersji jest urządzeniem do badania wszelkich przegród w tym drzwi i okien zgodnie z normami:

 

PN-EN 14351-1+2010  przepuszczalności powietrza,

PN-EN 1026:2001 wodoszczelność,

PN-EN 1027:2001 odporność na obciążenie wiatrem.

PN-EN 12153:2004 przepuszczalność powietrza,

PN-EN 12179:2004 odporność na obciążenie wiatrem,

PN-EN 12211: 2001 odporność na obciążenie wiatrem,

PN-EN 14963:2006 badania naświetli wykonanych z tworzywa,

PN-EN 12114: 2003 przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych
i elementów budynków, 

PN-EN 12865: 2004 określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza;

PN-EN 1027: 2001 wodoszczelność,

PN-EN 12155: 2002 wodoszczelność,  

PN-EN 12154: 2002 wodoszczelność,

PN-EN 1873:2013 przepływ powietrza przy zmiennym ciśnieniu dodatnim (parcie) oraz ujemnym (ssanie),

PN-EN 13050:2011 w zakresie wodoszczelności.

 

Parametry podstawowe:

Zewnętrzna temperatura pracy:                                                10-40°C

Wilgotność:                                                                             do 50%

Napięcie robocze:                                                                   400 VAC

Zasilanie:                                                                                 trójfazowe

Długość kabla zasilającego:                                                     8m

Moc sumaryczna*:                                                                  3.5 ÷ 6.0kW

Parametry techniczne stanowiska:

Zakres ciśnień roboczych:                                                       +5000 ÷ -5000Pa

(opcjonalnie zakres ten może być większy lub mniejszy)          +7000 ÷ -7000Pa

Zakres przepływu powietrza:                                       0 ÷ 550m3/h

(opcjonalnie zakres może być większy lub mniejszy)    0 ÷ 600m3/h

Zakres pomiarowy czujników przemieszczeń*:                        0 ÷ 100mm

Zakres przepływu wody*:                                                       0,8l ÷ 80l/min

(opcjonalnie zakres ten może być większy lub mniejszy)          2l ÷ 100l/min

Ilość obsługiwanych domownic*:                                            2

 

Pliki do pobrania: