System oceny strzelań

Tarcza fotooptyczna, będąca częścią całego systemu oceny strzelań, służy do pomiaru i wyliczania charakterystycznych wskaźników mówiących o celności, skupieniu, rozrzucie i szybkostrzelności badanej armaty lub działka.

W ramie tarczy wbudowanych jest wiele poziomych i pionowych barier fotooptycznych. Przelatujący przez tarczę pocisk powoduje przerwanie jednej lub kilku linii pionowych i poziomych, co wykrywane jest w fotoelementach odbiorczych ramy tarczy. Stan wszystkich linii, zarówno X (poziomych) jak i Y (pionowych) odczytywany jest cyklicznie co 45ms przez układ sterownika.

Po wykryciu zdarzenia polegającego na przerwaniu linii światła równocześnie w osi X i Y sterownik oblicza współrzędne środka przejścia pocisku (z dokładnością do 1/2 odległości między liniami światła), średnicę pocisku i rejestruje czas, w którym nastąpiło przecięcie linii. Rekord z powyższymi danymi jest transmitowany łączem cyfrowym (RS422) do komputera PC z uruchomionym programem TARCZA.EXE.

Podstawowe parametry wykonanej tarczy fotooptycznej:

  • dokładność określenia współrzędnych przejścia pocisku: 3.5mm
  • maksymalna szybkostrzelność: 22.22 strzałów/s
  • kaliber mierzonych pocisków*: 7.62 - 60
  • wymiary aktywnego okna*: 1337x1785mm
  • temperatura pracy: -20 do 70°C

* Jesteśmy w stanie zaprojektować tarcze dla pocisków od kalibru 5mm i o innych wymiarach gabarytowych

Schemat blokowy systemu z dwoma tarczami przedstawia poniższy rysunek:


Klikając na odpowiednie elementy schematu można podglądnąć jak to rozwiązaliśmy w rzeczywistości.

Program do oceny strzelań i sterowania tarczami fotooptycznymi

Oprogramowanie to rejestruje przychodzące dane, filtruje (eliminuje) dane o kalibrach mniejszych, niż ustawione i większych od 60mm, wykonuje obliczenia podstawowych wskaźników celności, rozrzutu i szybkostrzelności oraz rysuje wirtualny obraz tarczy z zaznaczonymi przestrzelinami.
W programie wyliczane też są na bieżąco wszystkie podstawowe wskaźniki celności, rozrzutu, szybkostrzelności itd.

Przykładowy wygląd programu przedstawiono poniżej:

Pliki do pobrania: