ISO 9001 i inne aktualności

System zarządzania jakością ISO 9001 dzięki przejrzystej strukturze procesów i zakresów odpowiedzialności tworzy podstawę dla profesjonalnego zarządzania. System zarządzania jakością jest skutecznym i efektywnym narzędziem nadzoru nad wymaganiami jakościowymi stawianymi nowoczesnej firmie. Firma Elbit w roku 2012 dzięki wytężonej pracy całego personelu uzyskała certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Certyfikat ISO jest wizytówką i synonimem jakości, która określa firmę posiadającą ten certyfikat. Procedury systemu ISO nakładają na firme obowiązek ciągłego doskonalenia i rozwijania systemu, a tym samym ciągłego podnoszenia poziomu świadczonych usług. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.

Ze względu na duże obciążenie obsługą audytów, poczawszy od 2018 roku zdecydowaliśmy nie przedłużać certyfikacji ISO.