Projekty unijne - MRPO 2.1

   

Projekt podniesienia konkurencyjności firmy ELBIT poprzez wdrożenie projektu „Automatyzacja linii produkcyjnej i działu konstrukcyjnego celem wprowadzenia na rynek nowych urządzeń badawczych adresowanych dla sfery nauki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, działanie 2.1. schemat A.

Całkowita wartość projektu: 200 080,00 PLN,

Całkowite wydatki kwalifikowane: 164 000,00 PLN,

Dofinansowanie: 73 800,00 PLN